Ringer inn for talepost fra en annen telefon

Hvis behovet oppstår, kan du ringe iPhone og lytte til telefonsvareren din fra en annen telefon. Slå på iPhone og vent til talepostkassen kommer på. Mens hilsen spiller, ring *, ditt talepostpassord (du kan endre det i Innstillinger> Telefon) og deretter #. Mens du lytter til en melding, har du fire alternativer som du kan utføre når som helst:

  • Slett meldingen ved å trykke på 7
  • Lagre det ved å trykke på 9
  • Gjenta det ved å trykke på 4
  • Hør dato, klokkeslett og nummer meldingen kom fra ved å trykke på 5

Merk: Hvis du vil lytte til telefonsvareren din (i oppsettet ovenfor) i stedet for å bruke iPhones visuelle telefonsvarer, trykk og hold 1 akkurat som du ville på en vanlig mobiltelefon.