Slik kopierer du og limer inn et tall i iPhone-tastaturet

Har du noen gang funnet et nummer du vil ringe som ikke automatisk utheves på iPhone? Ikke gå frem og tilbake og prøv å huske den syv-sifrede koden, bare kopier og lim den inn i telefonens tastatur. Noen numre du finner når du går gjennom apps på iPhone, er uthevet blå. Disse tallene lar deg bare trykke på nummeret og velg samtale. Men jeg har også kommet over tall jeg trengte å ringe som ikke var uthevet. Når det skjer, er det den enkleste måten å ringe det nummeret på iPhone: Kopier og lim inn et nummer i telefonens tastatur.

Slik kopierer du og limer inn et tall i telefontastaturet

  • Finn nummeret du vil ringe. Trykk og hold nummeret for å begynne å markere teksten. Dra start- og sluttpunktene i høydepunktet for å inkludere det fulle syv-sifrede nummeret.

  • Av alternativene i den svarte boksen over den uthevede teksten, trykk på Kopier.

  • Åpne telefonappen.

  • Trykk på Tastatur.

  • Over tallene, trykk og hold til Paste vises. Trykk på Lim inn.

  • Trykk på den grønne ringeknappen, og du er klar til å gå.

Topp bilde kreditt: Ellica / Shutterstock.com