Slik får du Siri til å annonsere innkommende anrop med iOS 10

Med iOS 10 kan Siri kunngjøre innkommende anrop. Når iPhone har et innkommende anrop, vil Siri fortelle deg hvem som ringer høyt. Denne iOS 10-funksjonen er en tilgjengelighetsfunksjon, men det er også nyttig når du kjører, sykler eller holder iPhone i lommen. Heldigvis, i motsetning til noen andre iOS 10-funksjoner, er Siri kunngjort innkommende anrop ikke begrenset til nyere iPhones. Slik får du Siri til å kunngjøre innkommende innringere med iOS 10.

Du kan velge å ha Siri kunngjør innkommende samtaler alltid, med hodetelefoner og i bilen, kun med hodetelefoner, eller aldri. Det er en ganske enkel endring i Innstillinger som sørger for at du ikke går glipp av viktige anrop når du ikke ser på telefonen din. For å få Siri til å kunngjøre innkommende anrop med iOS 10:

  • Åpne Innstillinger-appen.

  • Trykk på Telefon.

  • Velg Annonsere samtaler.

  • Velg innstillingen som passer best for deg: Alltid, Hodetelefoner og bil, Bare hodetelefoner eller Aldri.

Ringetonen din vil fortsatt spille, men Siri vil snakke over det, slik at du får beskjed navnet på personen som ringer.