Slik organiserer du iPhone Dock

IPhone-docken (noen refererer til den som menylinjen eller nederst på startskjermbildet) gir et middel for å få tilgang til de mest brukte appene dine fra noen av hjemmeskytene. Mens Apples standardvalg av apper i kaien kan være bra for deg, hvis du noen gang vil endre apps på iPhone-dokken, kan du flytte appikonene for å dekke dine behov.

Du må fjerne en app fra dokken før du kan legge til et nytt appikon til dokken. Hvis du vil omorganisere appene på iPhone-dockingen, må du bare trykke og holde på et hvilket som helst appikon i iPhone-dokken til ikonet begynner å riste. Deretter drar du appikonet du vil flytte fra kaien til startskjermbildet. Dette etterlater tre ikoner på Dock.

Deretter drar du appikonet du vil flytte inn i kaien fra startskjermbildet, og plasserer det der du vil ha det på kaien.

Gjenta dette for andre appikoner du ønsker å endre. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen for å gå ut av redigering av startskjermbildet.