Slik setter du et levende bilde som låseskjerm på iPhone

Fra og med iPhone 6s og 6s Plus kommer iPhones med et utvalg av Live Photo Wallpaper-bilder for å bringe farge og animasjon til låseskjermbildet. Du kan også bruke Live Photos som bakgrunnsbakgrunnen til din startside. Men hvis Apples utvalg av Live Photo Wallpapers ikke er det du vil ha på en låseskjerm eller på bakgrunnsbakgrunnen, kan du alltid bruke din egen Live Photo i stedet.

Slik stiller du inn et levende bilde som et låsskjermbilde eller startskjermbilde:

1. Åpne innstillinger og velg Bakgrunn.

2. Trykk Velg et nytt bakgrunnsbilde

3. For å bruke en av Apples Live Photo bakgrunnsbilder Velg kategorien Live og velg deretter Live Photo du vil ha på startskjermbildet eller Lås skjermen.

4. Hvis du vil bruke på dine egne Live-bilder, klikker du på Live Photos-albumet under Apples Wallpaper-alternativer og trykker på Live Photo du vil bruke.

5. Trykk på Set og velg Angi låseskjerm, Angi startskjerm eller Angi begge fra menyen som dukker opp.

6. Trykk på Lås skjerm eller Hjem-skjermen når du vil bringe bildet til livs.

Toppbildekreditt: Sanguanwong / Shutterstock.com