Hvordan sette opp Hey Siri på iPhone

Hey Siri-funksjonen, som har vært tilgjengelig siden iOS 8, lar deg få Siri oppmerksomhet bare ved å si "Hei Siri." Hei Siri er slått av som standard, så hvis du vil bruke denne funksjonen, må du gå gjennom en kort oppsettprosedyre for å slå den på.

For å sette opp Hey Siri, gå til Innstillinger og bla ned til Siri & Search.

  • På skjermen som vises, slå på Lytt til "Hey Siri".

  • Din iPhone eller iPad vil da få deg en kort trening for å gjenkjenne når du sier. "Hei Siri." Du blir spurt tre ganger for å si "Hei Siri."
  • Da blir du bedt om å si et par fraser: "Hei Siri, hvordan er været i dag?" og "hei siri, det er meg."
  • Da får du en skjerm som sier "Hei Siri" er klar. Trykk på Ferdig, og du er nå klar til å bruke funksjonen.

Merk at du ikke trenger å være koblet til en strømkilde under denne installasjonsprosedyren.