Slik bruker du Hey Siri & Audio Routing for å aktivere handsfree samtaler på iPhone

Finn du deg selv å svare på telefonen og raskt sette den på høyttalermodus? Finner du deg selv famlende for telefonen å foreta et viktig anrop? Vel, det er en enklere måte enn å trykke på knapper. Du kan angi iPhone-innstillingene dine for å sende og motta samtaler håndfri automatisk i Innstillinger-appen. Det er en del av Apples tilgjengelighet og Hey Siri-funksjoner. Slik angir du høyttalertelefon som standard for å svare på innkommende anrop.

Du kan også like: Slik redigerer du et telefonnummer på din iPhone

For å aktivere håndfrie utgående anrop gjennom Hei Siri:

Du må sørge for at Hey Siri er på for å sette opp hender uten hånd.

1. Åpne Innstillinger-appen

2. Trykk Siri & Search

3. Veksle Lytt til "Hey Siri" og tillat Siri når låst til grønt

4. For å få et utgående anrop uten henvendelse, si "Hei Siri" og fortell Siri hvem du skal ringe fra din kontaktliste.

For å aktivere høyttaler for å svare på anrop på iPhone:

  • Åpne Innstillinger-appen
  • Trykk på Generelt
  • Velg Tilgjengelighet

  • Rull ned og trykk på Ring lydrute
  • Velg deretter høyttaleralternativet.

Ringeluftet ditt vil automatisk bli sendt til høyttalertelefonen fra nå av. I de samme innstillingene kan du også velge Bluetooth-headset hvis du ofte bruker en av disse og ønsker at lyden alltid vil automatisk omdirigere til hodetelefonen.

Hvis du vil ringe uten høyttalertelefon, svarer du på anropet og trykker på høyttalersymbolet for å gå tilbake til vanlig iPhone-høyttalerlyd. Det er alt der er til det!

Topp bilde kreditt: Marco Prati / Shutterstock.com