Slik ser du på skrivebordet Versjon av et nettsted i Safari

Med iOS 9 er det enkelt å vise desktopversjonen av et nettsted. Alternativet er nå plassert i Del-menyen.

For å gjøre dette, åpne en nettside i Safari. Trykk på Del-ikonet. Velg Request Desktop Site.

Du kan også trykke og hold oppdateringsknappen på adresselinjen. Safari vil gi deg muligheten til å be om skrivebordsside.

Merk: Det er noen nettsteder som ikke fungerer for.

Toppbildekreditt: Twin Design / Shutterstock.com